Kiek turim mokėti sodrai už 2017m.?

1. Ar man reikia mokėti socialinio draudimo įmokas, jeigu deklaravau savarankiškos
veiklos pajamas?

Deklaravus pajamas, socialinio draudimo įmokas „Sodrai“ turi mokėti individualių įmonių
savininkai; mažųjų bendrijų nariai; tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų
tikrieji nariai; žmonės, kurie verčiasi individualia veikla – advokatai, advokatų padėjėjai,
notarai, antstoliai, ūkininkai ir jų partneriai, valdantys didesnius nei 4 ekonominio dydžio
vienetų ūkius.
Mokėti nereikia verslo liudijimus turintiems žmonėms.

2. Iki kada reikia sumokėti įmokas?

Už praėjusius metus įmokos turi būti sumokėtos iki 2018 m. gegužės 1 d.

3. Ar reikia „Sodrai“ deklaruoti pajamas?

Pajamos yra deklaruojamos Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Pasibaigus kalendoriniams metams, žmonės, kurie neteikė SAV pranešimų kiekvieną
mėnesį, ar juos teikė, bet pranešimų duomenys nesutampa su VMI pateikta metine
pajamų deklaracija turi pateikti duomenis apie praėjusių metų pajamų metinę sumą,
išdėstytą mėnesiais.
SAV pranešimų nereikia pateikti tik tuo atveju (kai pranešimo ir deklaracijos duomenys
skiriasi), kai pagal pateiktus kas mėnesį SAV pranešimus socialiniam draudimui
deklaruojamų pajamų suma už kalendorinius metus nurodyta didesnė negu VMI
deklaruota suma, ir žmogus nesikreipia dėl socialinio draudimo įmokų grąžinimo ar
užskaitymo į būsimus laikotarpius.
Už 2017 metus SAV pranešimas turi būti pateiktas iki 2018 m. gegužės 15 d.
Teikti pranešimo apie PSD įmokas „Sodrai“ nereikia.

4. Ar reikia mokėti VSD įmokas, jeigu deklaravau pajamas, gautas vykdant veiklą
pagal verslo liudijimą?

​Nuo deklaruotų pajamų, gautų vykdant veiklą pagal verslo liudijimą, VSD įmokų mokėti
nereikia, nebent Valstybinė mokesčių inspekcija atgaline data žmogui įregistruotų
individualią veiklą, kai pajamų, gautų iš juridinių asmenų, suma viršija 4500 eurų.

5. Kiek turiu mokėti PSD įmokų už verslo liudijimą?

PSD įmokos už verslo liudijimą mokamos kas mėnesį. Tačiau, jeigu turėdami verslo
liudijimą tuo pat metu ir dirbote pagal darbo sutartį ar buvote draudžiami valstybės
lėšomis, galima mokėti ir vieną kartą per metus.

6. Kiek turiu sumokėti „Sodrai“ socialinio draudimo įmokų už 2017 metus, jeigu
vykdžiau individualią veiklą?

Socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo 50 proc. individualios veiklos
apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų) sumos.
VSD įmokų tarifai:

  • 29,7 proc. arba 31,7 proc., jeigu žmogus kaupia pensijai papildomai, taikomas iki
    2017 m. birželio 30 d.
  • 28,7 arba 30,7 proc. jeigu žmogus kaupia pensijai papildomai, taikomas nuo 2017
    m. liepos 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

PSD įmokų tarifas – 9 proc.
Žmogus, besiverčiantis individualia veikla, už 2017 metus negali sumokėti VSD ir PSD
įmokų nuo didesnės nei 20 753,60 eurų sumos. Jei individuali veikla buvo įregistruota ne
visus kalendorinius metus, VSD ir PSD įmokų „lubos“ perskaičiuojamos proporcingai
veiklos vykdymo laikotarpiui.
Jeigu individualią veiklą vykdantis gyventojas per metus mokėjo PSD ir (ar) VSD įmokas,
tuomet reikia sumokėti mokėtinų ir jau sumokėtų įmokų skirtumą.

7. Ar turiu mokėti VSD ir PSD įmokas deklaravus individualios veiklos pajamas už
2017 metus, jeigu dirbau pagal darbo sutartį arba buvau studentas, pensininkas?

VSD ir PSD įmokas turite paskaičiuoti ir sumokėti nuo deklaruotų 50 proc. individualios
veiklos apmokestinamų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų) sumos.

8. Visus 2017 metus kas mėnesį mokėjau 34,20 eurų PSD įmokas. Valstybinėje
mokesčių inspekcijai deklaravau, kad savarankiškos veiklos pajamų neturėjau.
Ar galėsiu susigrąžinti šias sumokėtas PSD įmokas, kaip permoką?

Sumokėtos PSD įmokos nebus grąžintos, nes savarankiškai dirbantys gyventojai gali
nemokėti įmokų tik tuo atveju, jeigu jie dirbo samdomą darbą arba buvo draudžiami
valstybės lėšomis – pensininkai, neįgalieji, studentai ir kiti.

Scroll to top