KIEK ir kam turi mokėti MB vadovai nuo 2018 m?

 1. Mažųjų bendrijų vadovo, kuris nėra MB narys, pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį apmokestinamos papildomai 9% PSD įmokomis.

Taigi 2018 m. Mažosios bendrijos vadovo, kuris nėra MB narys, pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį apmokestinamos šiais mokesčiais:

 • 15% GPM (VMI)
 • 25,3% VSD (Sodra)
 • 9% PSD (Sodra)

Kadangi išmokos MB vadovui, kuris nėra MB narys, priskiriamos prie A klasės pajamų, 9% PSD skirstomi: 6% atskaitomi iš vadovo ir 3% iš MB lėšų.

 

 1. Ar nuo 2018 metų MB privalo mokėti VSDįmokas nuo minimalios mėnesinės algos už  MB narius?

2018 m.  MB narių VSD įmokos mokamos nuo 50 % asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos, kuri deklaruojama VMI kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos ,tačiau ne didesnės sumos kaip 22643,60 Eur. VSD įmokų tarifas – 30,3%  (arba 32,3 %). Išsiėmus asmeniniams poreikiams lėšų sumą, įmokos turėtų būti sumokėtos, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Jeigu lėšos asmeniniams poreikiams nebus išimamos, VSD įmokų mokėti nereikės. VSD įmokų galima nemokėti, net jeigu tos lėšos bus išimtos asmeniniams poreikiams (tas laikotarpis bus neįskaitytas į socialinio draudimo stažą), jeigu:

 • MB nariui pirma savarankiška veikla nuo 2018-01-01;
 • MB narys gauna (jiems yra paskirta) pensija ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija;
 • MB narys gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
 • MB narys gauna pensiją iš ES narės;
 • MB narys yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • MB narys sukakęs senatvės pensijos amžių.

 

 1. Ar mažoji bendrija už  MB narius galės mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas nuo minimalios mėnesinės algos, jeigu asmeniniams poreikiams lėšų sumos nebus išsiimamos? Ką reikės pateikti?

MB nariai, kad įgytų valstybinio socialinio draudimo stažą, VSD įmokas gali mokėti nuo pasirinktos sumos. Mokant įmokas avansu, pasibaigus mėnesiui iki kito mėnesio 15 d. asmenys turėtų pateikti SAV pranešimą ir deklaruoti sumokėtas įmokas.

 

 1. Ar būtų skaičiuojamos PSD įmokos, jeigu MB narys neišsiims asmeniniams poreikiams lėšų sumos, tačiau  mokės VSD įmokas nuo minimalios mėnesinės algos? Asmuo jau yra draustas sveikatos draudimu (dirba pagal darbo sutartį, augina mažamečius vaikus ir kt.).

Nuo avansu mokamų VSD įmokų sumos, PSD įmokų mokėti nereikės. PSD įmokos būtų skaičiuojamos tik nuo 50 % asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos, kuri deklaruojama VMI kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.

 

 1. 2018 m. panaikinta prievolė MB mokėti VSD įmokas (30,3%) nuo MMA.

  Liko prievolė mokėti PSD (9%) įmokas nuo MB narių , kurie nėra drausti privalomuoju sveikatos draudimu. Todėl visos išimtys pagal kurias buvo nustatoma kada nereikia Mažajai bendrijai mokėti VSD įmokų irgi yra panaikintos.

 

 1. 2018 m. VSD ir PSD įmokos sumažėjo, nes skaičiuojamos ne nuo visos išimtų lėšų sumos, bet nuo pusės MB išimtų asmeniniams poreikiams lėšų

Pavyzdys: MB narys išsiima iš savo MB saviems poreikiams 700 eur. Dėl šios išmokos MB yra prievolė sumokėti šiuos mokesčius:

PSD: 700 x 0.5 x 9%=31.5 EUR ir

VSD: 700 x 0,5 x 30,3%=106.05 EUR

BET dėl to, kad VSD mokesčiai (106,05 EUR) buvo sumokėti nuo 350 EUR, laikoma, kad MB narys neužsidirbo vieno pilno mėnesio darbo stažo pensijai gauti. Todėl, jei MB narys nori kad būtų sukauptas vieno mėnesio darbo stažas pensijai gauti, MB turėtų papildomai jam sumokėti 100 EUR lėšų asmeniniams poreikiams, nuo kurių būtų papildomai paskaičiuotos 15,15 EUR VSD ir 4,5 EUR PSD įmokos.

 

 1. MB narių  pensininkų, kurie gauna senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš Sodros, paimtos  lėšos  asmeniniams poreikiams VSD ir PSD mokesčiai neapmokestinamos ir yra  neleidžiami atskaitymai, kai yra skaičiuojamas MB pelno mokestis.

 

 1. Jei MB  yra  įsteigta 2018 m. arba  vėliau ir jos narys iki tol nėra buvęs kitos MB nariu, tokio mažosios bendrijos nario lėšos paimtos asmeniniams poreikiams neapmokestinamos VSD, PSD įmokomis pirmus MB veiklos metus.

2018 m. lengvatų padaugėjo, tačiau svarbu nepamiršti, jei nėra mokamos VSD įmokos, MB narys nesukaupia darbo stažo pensijai gauti. Jei įmokos yra paskaičiuojamos mažesnės nei MMA x 30,3%=121.2 EUR/mėn ,  MB narys sukaupia mažesnį stažą, proporcingai nesumokėtų įmokų sumai.

2018 m. MMA=400 EUR.

 

 1. Dėl lėšų asmeniniams  poreikiams pripažinimo  leidžiamais  atskaitymais nuo 2018 m.  –  tai tik ta pusė, nuo kurios buvo skaičiuojami VSD mokesčiai yra pripažįstama leidžiamais atskaitymais.

Kita dalis  pajamų, nuo kurių VSD mokesčiai nebuvo skaičiuojami priskiriama prie neleidžiamų atskaitymų.  Maksimali metinė leidžiamų atskaitymų suma vienam MB nariui yra 28 VDU (jei buvo atlikta 56 VDU išmokų 02 pajamų kodu).

MB nariui išmokos pagal civilinę paslaugų sutartį yra priskiriamos prie leidžiamų atskaitymų, jei paslaugos kaina atitinka rinkos kainą ir paslaugos būtinos MB pajamoms

 

Scroll to top