Apleistos buhalterijos tvarkymas

Užtikriname visišką buhalterinės apskaitos sutvarkymą – nuo pirminių apskaitos dokumentų apdorojimo iki patikslintų ataskaitų parengimo. Įvertiname buhalterinės apskaitos būklę, patikriname įregistruotų ūkinių operacijų teisingumą, tiksliname mokesčių deklaracijas. Nustatome ir ištaisome buhalterinės apskaitos klaidas. Patikriname (jei reikia, taisome) šiuos apskaitos registrus bei operacijas:

• pirkimo ir pardavimo registrus;
• darbo užmokesčio apskaitą;
• banko išrašų registrus;
• kasos knygos užpildymą;
• kuro apskaita;
• komandiruočių ataskaitas;
• suderiname skolas su kreditoriais ir debitoriais;
• ilgalaikio turto apskaitą;
• parengtus įsakymus ir kitus raštus.

Pagal patikrintus ir patikslintus dokumentus parengiame finansinių ataskaitų rinkinį. Apleistą apskaitą tvarkome remiantis konkretaus ataskaitinio laikotarpio verslo apskaitos standartais ir to laikotarpio LR teisės aktus.

Susisiekite ir gaukite asmeninį pasiūlymą!