Darbo užmokesčio apskaita

Darbo užmokesčio apskaita įmonėje.

Klientas pristato pirminius dokumentus ir užpildytus darbo laiko apskaitos žiniaraščius – MES :

  • Paskaičiuojame mėnesinį darbo užmokestį;
  • Pateikiamas darbo užmokesčio žiniaraštis;
  • Pateikiami darbuotojų darbo lapeliai;
  • Pateikiamas darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraštis.

Paruošiame ir pateikiame visas priklausančias teikti VSDFV (SODRA) deklaracijas ir ataskaitas :

  • Ketvirtinės pagal darbo sutartį dirbančių asmenų;
  • Pranešimus apie darbuotojų priėmimą / atleidimą;
  • Pranešimus apie neapmokamų atostogų suteikimą / nutraukimą;
  • Pranešimus apie nėštumo (Tėvystės arba Motinystės) atostogas, bei atostogas vaiko priežiūrai iki 3 metų.

Susisiekite ir gaukite asmeninį pasiūlymą!