KIEK ir kam turi mokėti MB vadovai nuo 2018 m. 2 serija

  1. Kokias pajamas gali gauti MB narys iš mažosios bendrijos. Kaip apmokestinamos gaunamos pajamos?

MB narys gali priskirti dalį gautų pajamų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms – iš MB gauta suma priskirta su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms turi neviršyti sumos, nuo kurios pagal Lietuvos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (VSDĮ) nuostatas skaičiuojamos ir mokamos MB nario valstybinio socialinio draudimo (VSD įmokos) įmokos.

Socialinio draudimo įmokų bazė negali būti didesnė negu 28 vidutiniai darbo užmokesčiai (VDU) – nuo 2018 01 01 – 22.643,60 Eur (808,70×28). Pajamų mokesčio tikslais su darbo santykiais susijusiomis pajamomis laikoma, deklaruojama 02 pajamų rūšies kodu ir atitinkamai apmokestinama pajamų mokesčiu tik faktiškai išsiimta suma.

Atėmus metinį neapmokestinamųjų pajamų dydį (NPD) mokamas 15% pajamų mokestis. MB nario dalis pajamų priskirtų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms pagal pajamų mokesčio sumokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms, nuo kurių pajamų mokestį sumoka pats MB narys pasibaigus mokestiniams metams ir pateikus deklaraciją.

Iš MB gautos pajamos iš paskirstytojo pelno:

MB narys gali gauti pajamas iš paskirstytojo pelno, kurios deklaruojamos 26 pajamų rūšies kodu, apmokestinamos taikant 15% pajamų mokesčio tarifą. MB nario gautos pajamos iš paskirstytojo pelno pagal pajamų mokesčio sumokėjimo tvarką  priskiriamos B klasės pajamoms.

 

  1. Kaip apmokestinamos MB vadovo gautos pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį?

MB vadovui išmokamos pagal civilinę paslaugų sutartį sumos apmokestinamos taikant 15% pajamų mokesčio tarifą. VSD įmokos nuo pagal paslaugų sutartį gaunamų pajamų nemokamos.

Jeigu paslaugų sutartis sudaryta su MB vadovu (nariu), tai išmokamos sumos priskiriamos B klasės pajamoms, kurias pats MB vadovas (narys) privalo apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti pajamų mokestį mokestiniam laikotarpiui pasibaigus iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 d.

 

  1. Kokia tvarka apmokestinamos MB vadovui (ne nariui) pagal paslaugų sutartį išmokamos sumos?

MB, išmokėdama MB vadovui (ne nariui) sumas, pagal paslaugų sutartį apskaičiuoja, išskaičiuoja ir sumoka į biudžetą 15% pajamų mokestį GPMĮ 23 str. nustatyta tvarka, t. y. išmokamos MB vadovui (ne MB nariui) sumos pagal pajamų mokesčio sumokėjimo tvarką priskiriamos A klasės pajamoms.

 

  1. MB narys vyksta į komandiruotę. Ar pagal normas mokami dienpinigiai yra neapmokestinami?

Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo nuostatomis MB nario išvykimas iš darbo vietos laikomas komandiruote, todėl jo pagal normas gaunami dienpinigiai neapmokestinami, o normas viršijanti dalis apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu.

 

  1. Ar, apskaičiuojant komandiruočių kompensacijas mažųjų bendrijų nariams, yra atsižvelgiama į jų gaunamas pajamas?

Kai dienpinigiai išmokami mažųjų bendrijų nariams, apribojimas (nustatytas Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 ,,Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“), susijęs su jų gaunamomis pajamomis, netaikomos, nes MB narių darbas nėra grindžiamas darbo sutartimi.

 

  1. Kaip ir kada MB narys turi sumokėti gyventojų pajamų mokestį nuo iš MB gautų pajamų?

MB nario gaunamos pajamos pagal pajamų mokesčio sumokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms. Pats MB narys (nuolatinis Lietuvos gyventojas) mokestiniam laikotarpiui pasibaigus turi visas iš MB gautas pajamas deklaruoti, apskaičiuoti ir iki gegužės 1 dienos sumokėti apskaičiuotą pajamų mokestį.

 

Scroll to top