Dingo darbdavys – ką daryti?

Dingus darbdaviui darbuotojai atsiduria tarsi tarp dangaus ir žemės: įmonės veikla stoja,
atlyginimai nemokami, o kreiptis pagalbos į valstybę negalima – juk oficialiai žmonės
tebedirba. Valstybinėje darbo inspekcijoje yra registruojami skundai dėl dingusių
darbdavių, ir vis daugiau darbuotojų gauna pažymas, kuriose konstatuojama apie darbo
sutarties pasibaigimą, t. y. kad jų darbo santykiai įmonėse pasibaigę.

Išeitis – kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją

Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai
darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, reglamentuoja LR darbo
kodeksas.
Darbuotojas, norėdamas nutraukti darbo sutartį su darbdaviu, kurio buvimo vieta nežinoma
arba kuris yra miręs, turi pateikti Valstybinei darbo inspekcijai paštu, per kurjerį,
elektroninėmis priemonėmis (patvirtinus elektroniniu parašu) ar tiesiogiai rašytinį prašymą
dėl darbo sutarties pasibaigimo pagalprašymo pavyzdinę formą.

Darbo sutarties pasibaigimo pažyma – per 10 dienų arba 5 darbo dienas

Praėjus 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos ir nenustačius darbdavio buvimo
vietos, kitą darbo dieną Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius darbuotojui išduoda
pažymą, kurioje konstatuoja darbo sutarties pasibaigimą .
Kai darbdavys yra miręs – pažymą išduodama per 5 darbo dienas.
VDI inspektorius, per 2 darbo dienas nuo pažymos apie darbo santykių pasibaigimą
darbuotojui išdavimo dienos, pateikia pažymos kopiją Sodrai.

Naudingiau yra susitarti su darbdaviu

Tiesa, darbuotojams yra naudingiau susitarti su darbdaviu dėl darbo sutarties nutraukimo
– Valstybinei darbo inspekcijai konstatavus darbo sutarties pasibaigimą, iš pareigų
atleidžiamas darbuotojas netenka teisės į išeitinę išmoką. Taigi galimybė konstatuoti darbo
sutarties pasibaigimą Valstybinės darbo inspekcijos pagalba, nors ir efektyvi, yra
kraštutinė priemonė siekiant padėti tašką darbo santykiuose.

Dėl neišmokėto atlyginimo galima kreiptis į darbo ginčų komisijas

Dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais,
priteisimo darbuotojai turi teisę kreiptis į darbo ginčų komisijas, kurios yra įsteigtos prie
Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių. Tokia valstybės pagalba atgaunant darbo
užmokestį darbuotojai gali pasinaudoti nepriklausomai nuo to, ar jie, darbdaviui dingus,
kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją dėl darbo sutarties pasibaigimo, ar ne.

Įmonės bankroto atveju su darbuotojais atsiskaitoma pirmiausiai

Kita vertus, jei darbuotojas nesikreips dėl darbo sutarties pasibaigimo į Valstybinę darbo
inspekciją ir lauks, kol įsiteisės teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo, su darbuotojais
darbo sutartis nutrauks teismo paskirtas bankroto administratorius. Jis per 3 darbo dienas
nuo įsiteisėjusio sprendimo raštu įspės darbuotojus apie būsimą darbo sutarties
nutraukimą, ir ne anksčiau kaip po 15 darbo dienų nuo tokio įspėjimo darbo sutartis bus
nutraukta.

Tokiu pat būdu darbo sutartis nutraukiama, kai kreditorių surinkime kreditoriai nutarė
įmonės bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka. Darbo sutarčiai pasibaigus dėl
bankroto, atleistam darbuotojui išmokama jo 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio
išeitinė išmoka (tokia išmoka neišmokama, kai darbuotojų darbo teisinių santykių pabaigą
konstatuoja Valstybinė darbo inspekcija, išduodama pažymą apie darbo sutarties
pasibaigimą).

Pažymėtina, kad įmonei bankrutavus, pirmiausia yra atsiskaitoma su darbuotojais. Jei
bankrutavusios įmonės turto nepakanka atsiskaityti su darbuotojais, dalis neišmokėto
darbo užmokesčio ir kitų išmokų gali būti mokami iš Garantinio fondo lėšų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Scroll to top