Kainos

Paslaugų kaina yra nustatoma kiekvienam klientui individualiai. Kaina priklausys nuo dokumentų kiekio, įmonės veiklos ypatumų, darbuotojų skaičiaus.  Labiausiai kainai įtakos turi darbuotojų skaičius (15 eur/mėn/žmogui), komandiruočių apskaita (9 eur/vnt) ir teikiamų deklaracijų skaičius (19 eur/vnt).

Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo 79 eur mėn.  Naujai įkurtoms įmonėms ir aktyvios veiklos nevykdančioms įmonėms paslaugų kaina yra 59,99 Eur per mėnesį.

Jokių papildomų ar paslėptų mokesčių – tik sutarta kaina. Aiški ir lanksti kainų politika. Visada žinosite kiek bei kodėl mokate atitinkamą sumą. Siekite sumažinti išlaidas, bet ne kokybės sąskaita. Sutaupytą laiką ir pinigus Jūs galėsite panaudoti savo verslo vystymui.

Pagrindinio paketo preliminarią įmonės apskaitos kainą galite paskaičiuoti pagal pateiktą lentelę:

Preliminarios KAINOS:

Dokumentų apyvartos
Pirminių dokumentų vnt/mėn. 1-10 10-60 60-100 Virš 100
Teikiamų deklaracijų vnt/mėn. 1-2 2-4 3-6 Virš 6
Darbuotojų skaičius žm. 1-2 2-4 3-10 Virš 10
Preliminarios kainos Eur/mėn. * Nuo 79 Eur Nuo 119 Eur Nuo 229 Eur Sutartinė

Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės – pagrindinis paketas:

  • Pirkimų ir pardavimų apskaita;
  • Kasos pajamų ir išlaidų orderių apskaita;
  • Mokėjimo pavedimų apskaita;
  • Ilgalaikio turto apskaita;
  • Avanso apyskaitų apskaita;
  • Sunaudoto kuro apskaita;
  • Darbo užmokesčio apskaita.

Kintanti kaina

Kintantis apskaitos paslaugų kainos nustatymo būdas yra pritaikytas įmonėms, kurios vykdo sezoninio pobūdžio darbus. Paslaugų kaina tiesiogiai priklauso nuo įmonės veiklos apimties. Sumažėjus dokumentų kiekiui, Jūs mokėsite už faktiškai atliktus darbus.

Fiksuota kaina

Fiksuotas apskaitos paslaugų kainos nustatymo būdas yra pritaikytas įmonėms išlaikančioms pastovią veiklos apimtį. Į paslaugų kainą yra įskaičiuotas pirminių dokumentų įvedimas į apskaitos programą, ataskaitų teikimas įmonės vadovybei, darbuotojų atlyginimų skaičiavimas, įsakymų ir dokumentacijos įforminimas, paruoštų finansinių ataskaitų ir deklaracijų pateikimas atsakingoms institucijoms.

Norėdami sužinoti tiksliai kiek kainuos Jūsų įmonės buhalterinė apskaita susisiekite su mumis ir mes aptarę su Jumis apskaitos paslaugos teikimo ypatumus, apskaičiuosime konkrečią kainą.